• Drawing Number Composition

Thành phần số bản vẽ

Ổ trục quay được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy móc. Chủ yếu là bốn dòng tiêu chuẩn:

Vòng bi quay tay một hàng bốn điểm tiếp xúc (01 nối tiếp)

Vòng bi quay tay con lăn chéo một hàng (11 nối tiếp)

Vòng bi quay tay hàng đôi (02 nối tiếp)

Vòng bi lăn ba hàng (13 nối tiếp)

Các ví dụ về ổ trục quay về đặc điểm kỹ thuật của các loại cơ bản (thành phần số bản vẽ):

Vòng bi Xinda - Các nhà sản xuất vòng bi quay Xuzhou, cung cấp nhiều loại vòng bi quay tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn, phạm vi đường kính ngoài 200mm-5000mm, nhiều quy trình xử lý bề mặt vòng bi xoay, để đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng.